Adatkezelési tájékoztató

GDPR Vészi

Tisztelt Vendégeink!
2018. május 25-től módosultak a személyi adatok védelmével kapcsolatos kötelező jogi szabályozások. Életbe lépett ugyanis az adatok védelméről és kezeléséről szóló 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: ÁAR). Ezzel összefüggésben nyújtjuk át endégeinknek a jelen információcsomagot, melynek célja tájékoztatást adni arról, hogy miként dolgozzuk fel, hogyan kezeljük az Önök személyes adatait.
Az Adatkezelő
Az Önök személyes adatainak kezelője, az Adatkezelő – vagyis az a jogalany, aki döntést hoz az Önök személyes adatai feldolgozásának céljáról és annak módozatairól a Vészi és Társa Kft. ( székhelye 1141 Budapest, Bonyhádi út 70/b ). A személyes adatok megadása önkéntes, de nem nélkülözhető a szállásfoglaláshoz.
Információnyújtás a személyes adatok feldolgozásáról
személyes adatok védelmét érintő kérdésekben Önök kapcsolatba léphetnek a székhelyünkre címzett levél útján, ill. a veszikert@veszikert.hu email címen.
Adatbekérés és feldolgozás célja
Azért kérjük be és dolgozzuk fel az Önök személyes adatait, mert azok nélkülözhetetlenek a szolgáltatás elvégzése céljából (ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontja szerint), beleértve az alábbiakat:
• Felhasználó regisztrálása a foglalási rendszerben. (az ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontjának megfelelően);
• panaszok és reklamációk kivizsgálása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
• adat archiválási célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
• statisztikai célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), mely esetben az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy információval rendelkezzen az általunk folytatott tevékenységek statisztikájáról, ami lehetőséget biztosít tevékenységünk továbbfejlesztésére.
Felsoroltakon túl, a jogszabályok is megkövetelik tőlünk, hogy adózási és számviteli célokból kezeljük, feldolgozzuk az Önök személyes adatait.
Ezen kívül az Önök adatait marketing célú tevékenységekhez is feldolgozhatjuk. Ha ebből a célból elektronikus kommunikációs eszközöket (pl. e-mailt, telefont) veszünk igénybe, akkor – figyelembe véve az erre vonatkozó egyéb jogszabályokat is – ezt a fajta adatfeldolgozást csak az Önök hozzájárulása alapján tehetjük (ÁAR 6. cikkely 1 bek. a) pontja alapján).
Akikhez az adatok eljuthatnak
Az Önök személyes adatai továbbíthatók olyan egyéb jogalanyok számára, akik az Önök adatait a saját nevükben dolgozzák fel, ilyenek pl. többek között:
• állami szervek vagy jogszabályok által felhatalmazott egyéb jogalanyok ( MTÜ)
• a mi tele-informatikai rendszereinket működtető személyek (IT szolgáltatást végzők)
• számunkra könyvelési, adózási vagy tanácsadási tevékenységet végző szervezetek.

Az adatok tárolásának időtartama
Az Önök személyes adatainak tárolása a szerződéses kötelezettség (szolgáltatás teljesítés) fennállásának időpontjáig folytatódik, illetve azt követően is tart az alábbiak szerint:
• Szerződésben foglalt adatokra vonatkozóan – szerződéssel összefüggő keresetek elévüléséig (maximum 10 évig a szerződés teljesítését követően);
• Jogszabályokból következő elvárások miatt, különös tekintettel a könyvelési, számlázási, stb. dokumentumok megőrzési kötelezettségének időtartamára.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok
Önöket megilleti a saját adataikhoz való hozzáférés joga, azok módosításának, törlésének, a feldolgozás korlátozásának és adatok továbbításának joga, kifogásolás joga valamint az adatkezelésre adott hozzájáruló nyilatkozatuk tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga tekintet nélkül annak a jogalapnak a fennállására, mely alapján az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonását megelőzően folytatódott (amennyiben az adott adatkezelés hozzájárulás alapján történik).
Előbbieken túl, olyan eseten, amikor Önök úgy vélik, hogy az általunk folytatott adatkezelés sérti az ÁAR rendelkezéseit, Önöknek jogában áll panaszt benyújtani az adatkezelési felügyeleti szervhez.
Befejez

kert